Rytmisk Gymnastik

Allmänt
Tävlingsytan är 13*13 meter och består av en tunn filtmatta.Varje program ska vara mellan 1 minut och 15 sekunder till 1 minut och 30 sekunder. Programmet utförs till musik och kravet på att musiken, gymnastens rörelser och övningarna med handredskapet ska smälta ihop till en enhet, är stor.

Redskap
Det finns fem olika handredskap med egna tekniska bestämmelser: rep, tunnband, boll, käglor och band.
Under alla program ska handredskapet vara i kontinuerlig rörelse samt i harmoni med det gymnastiska och musikaliska utförandet. Handredskapet ska hanteras så att det befinner sig i gymnastens händer, på hennes kropp, på golvet eller i luften.

Tävlingsformer
I Rytmisk Gymnastik tävlar man både individuellt i fyra program och i trupp i två program med fem gymnaster i varje.

Bedömning
Trenderna växlar även i Rytmisk Gymnastik, därmed förändras även bedömningsreglementet.

Från början fanns det en domargrupp för både komposition och utförande, sedan har man ändrat till två och nu finns det tre domargrupper: för tekniskt värde, artistiskt värde och för utförande.