Barngymnastiken i GF Kalmarflickorna riktar sig till alla barn från 4 år.

I barngymnastiken tränar vi grundformer av rörelse som springa, gå, hoppa, åla, krypa, hänga, balansera, stödja, kasta och fånga med hjälp av redskapsbanor och rörelselekar.
De äldre barnen tränar mer fokuserat på kullerbyttor, hjulningar och handstående etc.

Vi tränar även barnets koncentrationsförmåga, fin- och grovmotorik samt koordination. I barngymnastiken ska alla barn känna rörelseglädje och trygghet i gruppen.

Barnen får även lära sig hur man uppför sig i en gymnastiksal, följa enklare instruktioner och redskapskännedom. Varje ledare planerar sin träning och upplägget av lektionen varierar därför en del beroende på vilken ledare man har. Dock är det samma grundprincip i alla våra grupper.

Vi lägger stor vikt på att det skall vara kvalitet i valet av övningar så att varje enskilt barn ges ett mervärde av träningen. En viktig grundidé är att barnen skall aktiveras med väl genomtänkta banor, redskap och stationer.

Vi ser en fördel i att dela in barnen i åldersgrupper så att den motoriska och psykiska utvecklingen är likasinnad, men det finns alltid undantag.