ChiBall är en lättsam, allsidig rörlighetsträning där alla sinnen är med. Med aromabehandlad boll i handen sträcker och stimulerar vi kroppens energibanor ”där alla sinnen är med”.

Passet innehåller moment som främjar styrka, balans och rörlighet. Varje lektion avslutas med djupavslappning.

  • Syftet med träningen är välmående och att verka för vitalitet och god hälsa.
  • Träningen är främst inspirerad av traditionell kinesisk medicin (TCM) och läran om de fem elementen.
  • Starka influenser i ChiBall är bland annat Tai Ji/qi gong, Feldenkrais, yoga, Pilates.
  • Lektionerna varierar med årstiderna och erbjuder möjligheter för eleven att utforska rörlighet, balans, kroppsmedvetenhet och andning från olika perspektiv.
  • ChiBall är en träningsform från Australien där vi kombinerar rörelser med aroma- och färgterapi. Under lektionen använder vi färgade aromabollar för att stimulera kroppens energibanor, känslor och alla sinnen.
  • Varje lektion avslutas med avslappning, självmassage

Vad är ChiBall® Method

Träningen baseras på fem element:

1. Traditionell kinesisk medicin
Vi vill stimulera kroppens osynliga meridianer för att ”kicka igång” livskraften (Chi). Blockerade meridianer betyder blockerad energi och försämrad hälsa, enligt traditionell kinesisk medicin. Andningen är tråden som förbinder kroppen och själen. Träningen baseras helt på yin och yang och de fem elementen. Kroppsligt betyder detta insida, utsida, framsida, baksida och kroppens center. I rörelser motsvaras detta av upp–ner, framåt–bakåt, sida–sida, bort från kroppens center–in mot kroppens center.

2. Yoga
Yoga finns dokumenterad som träningsform sedan 3000 f. kr. Vi tränar asanas (positioner) för bättre balans, styrka och rörlighet. Andningen är viktig för fritt energiflöde, livskraften här kallas ”prana”.

3. Pilates
Joseph Pilates arbete syftar till kroppsbalans, styrke- och smidighetsträning där man i huvudsak använder sin egen kropp som redskap. Mycket fokus läggs på bålstabilitet. Andning är också mycket viktig.

4. Feldenkrais
Mosche Feldenkrais skapade ett unikt arbete – Feldenkraismetoden. Det är både en avslappnande och en föryngrande kur. ”Body mapping” (innan-och-efter-jämförelser) uppmuntras för att skapa medvetenhet kring förändringar i kroppen och sinnet. Har man ont eller känner sig stel har avslappning och ökad rörlighet en stor betydelse för välbefinnande.

5. Djupavslappning
När vi tränat och höjt energiflödet i kroppen avslutar vi med djupavslappning för att lugna kroppen igen och skapa balans. Ett avspänt tillstånd är naturligt men ofta frånvarande i våra hektiska liv. Här tränar vi muskelavslappning och djupandning.