BARN
Akrobatik från 8 år
Måndagar kl. 18-19
Funkaboskolans gymnastiksal

Barngymnastik 4-6 år
Onsdagar 17-18
Fredagar 16-17
Funkaboskolans gymnastiksal

Barngymnastik åk 1-3
Onsdagar 17-18
Funkaboskolans gymnastiksal

Barngymnastik åk 1-3
Onsdagar 18-19
Funkaboskolans gymnastiksal

Rytmisk gymnastik från 9 år
Fredagar kl. 16-18
Funkaboskolans gymnastiksal

TÄVLANDE
Torsdagar kl. 18-20
Stagneliusskolans gymnastiksal
Fredagar kl. 16-18
Funkaboskolans gymnastiksal
Lördagar kl. 10-13
Stagneliusskolans gymnastiksal

VUXNA
Chi Ball
Onsdagar kl. 18-19
Funkaboskolans gymnastiksal

Motion
Måndagar kl. 19-20 (medel)
Funkaboskolans gymnastiksal

Kontaktperson:
Gun Elfvin
Telefon: 0480-85513
E-post:info@kalmarflickorna.se

Terminsavgift:
Vuxna 350 kr
Pensionärer 300 kr
Barn: 400 kr för 1 tim/v, 500 kr för 2 tim /v, 650 kr för flera timmar/v, tävlande 1500 kr.

Bankgiro: 5773-6894