Vårterminen 2021

På grund av Covid 19 med nedstängning av kommunens hallar kommer terminsstarten att flyttas fram.

Vi håller tummarna och hoppas på att kunna börja vecka 4.

Liksom tidigare vill vi att alla är friska även de där hemma. Obligatorisk handtvätt före man kommer in i salen samt om möjligt sker lämning och hämtning utanför.